แนะนำบริษัท

บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1992. เป็นบริษัทฯ ที่รวมการคิดค้น การวิจัย การจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ไฮเทคโนโลยี่, มีนักวิทยาศาสตร์. ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน มาร่วมกันคิดค้น วิจัย , ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ, มีบริษัทในเครือ, ทั้งหมด, 9 บริษัท, ทำในด้านธุรกิจต่างๆ, กลุ่มบริษัททำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมี วิศวกรรมชีวภาพ โลหะประเภทจำนวนน้อย ทำเหมืองแร่ และด้านอื่นๆ .

ยึดหลักเป้าหมายของการพัฒนา, โดยอาศัยบุคลากรเป็นพื้นฐาน, เทคโนโลยี่เป็นตัวนำ, กิจการเป็นศูนย์กลาง.

90% บริการสังคมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเทคโนโลยี่ . กว่า 90 % ของพนักงานบริษัทฯ, มีการศึกษาในระดับวิทยาลัยขึ้นไป, ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีมงานในระดับด๊อกเตอร์. ปริญญาโท นักวิจัย , และผู้เชี่ยวชาญระดับต้น ระดับกลาง ระดังสูง. มากกว่า 100 คน , ซึ่งเป็นทีมงานวิจัยระดับยอดเยี่ยมของบริษัทฯ . ในด้านเครื่องจักร อิเลคทรอนิค , ไมโครอิเลคทรอนิค , อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ . บริษัทฯ มีฐานการวิจัย , การผลิต อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย , พร้อมทั้งอุปกรณ์การผลิต. และชุดผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ 1996, นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ มา. บริษัทฯ ก็ยึดมั่นในการนำสินค้าดี, มีคุณภาพ, ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมอบให้กับสังคม, เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "พร้อมทุ่มเทกำลังเงินในการวิจัยดังที่ได้" กล่าวมา. ซึ่งทางบริษัทฯ . และชุดผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ 1997, และได้ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตออกมาแล้วจำนวน 6 รายการ "จึงได้ทำการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก" ทำให้ในปี 1996 , บริษัทฯ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทฯ. ไฮเทคโนโลยี่ของมณฑลเหอหนาน. และชุดผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ 2006, ได้คิดค้นวิจัยออกมา ถูกยกย่องว่า เป็น, ผลิตภัณฑ์ไฮเทคโนโลยี่, เป็นหนึ่งในโครงการแผนประทีปแห่งชาติ.

"สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 3000 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในงาน EXPO" สิ่งประดิษฐ์รุ่นที่ 7 ของมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน , ในปี 1997 ผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจดูแลสุขภาพ รุ่น ZX – QZY. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน EXPO สินค้าเทคโนโลยี่ใหม่รุ่นที่ 9 , ของประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จินอั้น, เครื่องปรับโมเลกุลน้ำพลังแม่เหล็กรุ่น 3000, เป็นตัวแทนของสินค้ารุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำ, ประหยัดพลังงาน, ในขณะเดียวกัน ก็นับว่า. เป็นสินค้าอุปกรณ์น้ำที่ล้ำสมัยในด้าน 25%, ไฮเทคโนโลยี่. ที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือน, โรงพยาบาล. ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม อีกทั้งสถานที่สาธารณะต่างๆ. อย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดน้ำ, ถึง 45 % , อีกทั้งยังป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคจากการใช้อุปกรณ์น้ำที่มีคุณภาพต่ำ, น้ำโมเลกุลเล็ก. ยังมีประโยชน์ในการดูสุขภาพ.

และสิ่งแวดล้อมด้วย (.) ที่มีว่า , นำสุขภาพที่ดี, และโอกาสทางธุกิจแก่ชาวโลก. โดยปักหลักที่ประเทศไทย แล้วจากไทยขยายธุรกิจสากล บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทคโนโลยี่ เพื่อสร้างผลประโยชน์รวมให้แก่มนุษยชาติทั้งหมด และพัฒนาจนเป็นหนึ่งในบริษัทฯที่ติดตลาดสู่โลกด้านบน 500 ในอนาคตอันใกล้ มั่นใจได้ว่า บริษัท เหิงจ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด จะกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการธุรกิจขายตรงอย่างแน่นอน .