ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น H-3000 ( แบบนอน)

รุ่น H-3000 ( แบบนอน)

HJ-3000 ( common)

ราคาขายปลีก 53,700 บาท

Retail price53,700 Bath

ราคาสมาชิก 38,800 บาท

Membership price 38,800 Bath

คะแนน 3000 PV

present value 3000

 

ปัจจุบัน, เกิดปัญหาขาดแหล่งน้ำบนโลกใบนี้อย่างมาก; แต่การ, ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง. ปัจจุบันรุนแรงมากยิ่งขึ้น, การใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน .. บริษัทเหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น (H-3000) (สิทธิบัตรสาธารณรัฐประชาชนจีนเลขที่ ZL02246624.XและZL02246625.8)

1. ประโยชน์ในการประหยัดน้ำ
น้ำเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์บนโลกอยู่อาศัยได้, เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันและการผลิตต่างๆ . น้ำมาจากการรวมตัวกันของอนุภาคธาตุพื้นฐานและเป็นตัวกลางในการผลักดันการเผาผลาญที่สำคัญ. เมื่อร่างกายของมนุษย์สูญเสียน้ำไป 6% จะเกิดอาการกระหายน้ำ, ปัสสาวะน้อยและเป็นไข้; เมื่อสูญเสียระดับน้ำไป 10-20% จะเกิดอาการกระหายน้ำ, จะทำให้หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้. ซึ่งเห็นได้ว่า, น้ำมีความสำคัญกับชีวิตขนาดไหน. พูดได้ว่า หากไม่มีน้ำ ก็จะไม่มีชีวิต, น้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิต โลกใบนี้ประมาณ. 70% ขึ้นไปถูกปกคลุมด้วยน้ำ, ที่เหลือ, อีกประมาณ 30% เป็นพื้นผิวก็ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่อีก, และรวบรวมของสหประชาชาติ. ได้ทำไว้เมื่อ ปี 1997 น้ำบนโลกนี้มีปริมาณ138.6พันล้านล้านลูกบาศก์เมตร, ในนี้มีน้ำจืดเพียง, 3.5 พันล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 2.53% ของน้ำทั้งหมด. เนื่องด้วยมีข้อจำกัดในการคิดค้นพัฒนาที่ยากลำบาก, หรือฝีมือทางเทคนิคที่จำกัดนั้น ทำให้ในปัจจุบันน้ำจืด ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้สอยได้นั้น มีเพียง 0.34% , ของน้ำทั้งหมด ยังไม่ถึง 0.01%. ซึ่งเห็นได้ว่า, น้ำไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เราคิดไว้. หลายที่บนโลกใบนี้, เนื่องจากเศรษฐกิจอุตสหากรรมที่เติบโตกับการใช้น้ำที่มากขึ้นนั้น , ความต้องการของน้ำจืดเกินจากที่ธรรมชาติให้มาอย่างมาก; น้ำบาดาลได้ถูกเจาะขุดขึ้นมาใช้จนเกิดมูลพิษ, มีคนที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม. ต้องการน้ำที่สะอาดนั้น , ได้เป็นปัญหาที่สับสนของทางการเมืองและเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่กำลังประสบอยู่ และเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ, อีกไม่นาน น้ำจะเป็นวิกฤตทางสังคมที่สำคัญที่สุด หลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำมันแล้ว ต่อมาจะพบกับวิกฤตน้ำ น้ำจะแพงเช่นน้ำมัน.
ณ ขณะนี้ บนโลกนี้ยังคงมีน้ำดื่มประมาณ, เศษ ¼ (น้ำสะอาด) ไม่มีหลักประกันใดๆ บนโลกใบนี้มีพื้นดิน, 60% ซึ่งมี , 63 ประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, อีกหลายที่บนโลกนี้ยังได้ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ, ซึ่งทำให้พื้นดินทรุดลง เช่น เมืองทูซอนอเมริกา เมืองเซี้ยงไฮ้ เป็นต้น ฉะนั้นการประหยัดน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนของโลก. ซึ่งมีความสำคัญสัมพันธ์ถึงลูกหลานรุ่นต่อๆ, ไปในอนาคตข้างหน้า. ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น (H-3000) ได้ตอบสนองความต้องการของสังคมในการช่วยประหยัดน้ำที่ขาดได้. เพื่อประโยชน์ในความอยู่รอดในปัจจุบันและเพื่อลูกหลานในอนาคตข้างหน้าที่ยาวไกล.

2. ผลประโยชน์เพื่อสุขภาพของมนุษย์
คนเรานั้นย่อมปราถนาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง, คงไม่มีใครอยากเจ็บไข้ตลอดเวลา. แต่ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด, คนเราจะไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยน้อยลง, ทำได้เพียง. ป้องกันตามขั้นตอน เท่านั้น, โรคติดต่อเป็นโรคที่คนเรายังไม่สามารถป้องกันได้ดีเยี่ยม, รวมทั้งวิธีการรักษาโรค:
(1) โรคติดต่อจากการสัมผัส (จับต้อง) 1. โรคติดต่อที่แพร่จากการสัมผัสที่พบบ่อยมี: ตับอักเสบจากการติดเชื้อ, โรคติดเชื้อแบททีเรีย, ไข้ไทฟอยด์, อหิวาตกโรค โรคพยาธิบางชนิด. 2. โรคติดต่ออื่นที่เกิดจากการสัมผัสคือ: โรคริดสีดวง, โรคตาแดง, การติดเชื้อผิวหนังเป็นต้น.
(2) บทบาทการป้องกันโรคติดต่อของผลิตภัณฑ์, คือ ตัดตอนช่องทางการแพร่เชื้อโรค. ที่แพร่จากการสัมผัส .
โรคหลายชนิดที่เกิดจากการสัมผัสจากมือที่ไม่สะอาด เป็นตัวนำเชื้อโรคติดต่อไปยังผู้อื่น . การรักษาความสะอาดของมือ ไม่ปนเปื้อนแพร่เชื้อต่อไป . เป็นหน้าที่สำคัญในการตัดขาดจากการแพร่เชื้อโรค, ดังนั้น เครื่องทำน้ำพลังแม่เหล็กแรงสูงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สุขภาพของเรากลับมา สุขภาพดีแข็งแรง .

กระบวนการติดเชื้อของโรคติดต่อมี 3ขบวนโดยพื้นฐานดังนี้

 

3. คุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น (H-3000)
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่นH-3000 นั้นไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ำ, ประหยัดพลังงาน สะดวก, ถูกสุขอนามัย, เทคนิคในการผลิตแม่เหล็กนีโอดิเมียม (NdFeB) . ซึ่งสามารถขจัดคราบ, ป้องกันคราบ, พื้นฐานของพลังแรงแม่เหล็กเป็นหนึ่งในสี่ของพลังธรรมชาติที่มี สมัยโบราณในเมืองจีนที่คิดค้นเข็มทิศขึ้นมาได้ , เป็นตัวอย่างที่ได้นำความอัศจรรย์ของแรงแม่เหล็กมาใช้ สมัยราชวงศ์หมิง มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ . Li, สือ เจิง, เมื่อ 400กว่าปี, เคยเสนอมาแล้ว น้ำที่ผ่านจากพลังสนามแรงแม่เหล็กนั้น,สามารถขจัดความเมื่อยล้า " สร้างเซลล์ผิว," ดื่มเป็นประจำช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่มีบุตรยาก,และ,ช่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น , และ. 400 รายการสมุนไพร. (ในหน้าเว็ป 582-586 ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง). สามารถช่วยโรคได้หลายชนิด แต่ว่าคนโบราณได้ใช้วัตถุดิบแม่เหล็กจากธรรมชาติ. แต่ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด, พลังแม่เหล็กนี้ได้ หากเทียบกับวัสดุแม่เหล็กสังเคราะห์ในปัจจุบันนั้น เกรดต่ำกว่ามากทีเดียว, (NdFeB). แล้วทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงของมุมและความยาว, มุมพันธะของโมเลกุลไฮโดรเจน . จากมุม 105 ลดลงถึงประมาณมุม 103 ทั้งกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, จุลภาคนี้ทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังไฟฟ้า. และสนามแรงแม่เหล็ก, และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ, ค่าแอกติวิตีของน้ำและระดับการหลอมละลายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก, CaCO3MgCO3 ในน้ำ ซึ่งระหว่างการหุงต้มเกิดการระเหยจะอ่อนและหลวมของ Ca(HCO3 ) 2Mg(HCO3 ) 2 ไม่ซึมติดผนัง , ชักล้างได้ง่าย. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, เม็ดที่เล็กมากขึ้น , หลังกลั่นเป็นอนุภาคเล็กลงแล้ว:*, ช่องว่างระหว่างอนุภาคทั้งสองเล็กลงอีกทำให้. ไม่เป็นตะกอนผนัง, ซึ่งมีผลทำให้ขจัดป้องกันคราบได้, น้ำที่ผ่านสนามแรงแม่เหล็กนั้น, สามารถหลอมละลายกับออกซิเจนได้. มีพลังการแทรกซึม, แรงติดหน้าพื้นผิว. การละลายจำพวกเกลือ. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, น้ำพลังแม่เหล็กสามารถเพิ่มการผ่านซึมไบโอฟิล์มได้. ลดความหนืดของโลหิต ช่วยความยืดหย่นของหลอดเลือด หลังจากดื่มแล้วสามารถป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้ ป้องกันการเป็นนิ่วและช่วยสลายนิ่ว, น้ำพลังแม่เหล็กสามารถเพิ่มแอคติวิตีของเอนไซม์ ดื่มบ่อยๆ สามารถทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งได้ผ่านวิจัยและทดลองกับผู้ป่วยโดยแพทย์มานานหลายปี พบว่าน้ำพลังแม่เหล็กไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยรักษาสุขภาพได้ ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น (H-3000) ด้วยผลของพลังแม่เหล็กให้สุขภาพที่แข็งแรงกับคุณได้.

4. ผลประโยชน์ทางอารยธรรมของมนุษย์
ปัจจัยสี่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนเรานั้นที่ต้องการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค หลังจากจัดการปัญหาปากท้องของคนเราแล้ว ทุกคนล้วนแต่หวังจะมีที่พักอาศัยที่สบาย หรูหรา สะดวก ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น H-3000 ที่มหัศจรรย์ สร้างความสะดวกสบาย เพิ่มความหรูหราให้กับสภาพแวดล้อมของคุณได้ ทำให้เพิ่มสีสันได้อย่างดีเลิศ เวลาล้างมือ ยื่นมือน้ำไหล ดึงมือออกน้ำหยุด การใช้งานนั้นไม่ต้องใช้มือแตะต้อง ไม่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ พบการบริการที่มีแต่ความสะดวก อัตโนมัติ ทำให้ความเป็นอยู่ของคุณอยู่กับสิ่งมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างราชา ไม่เสียทีที่ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก รุ่น H-3000 เป็นพระอาจารย์แห่งการดีไซน์ วัฒนธรรมที่อยู่อาศัยได้อย่างประนีด

แผนภาพกระบวนการคุณสมบัติและหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก(รุ่นH-3000)

 

5. ประโยชน์ของการดื่มน้ำผ่านผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำระบบออโต้แมกเนติก(รุ่น H-3000)

ส่งผลให้เกิดการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพต่อร่างกาย ช่วยให้การทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

1) ทำให้การดูดซึมน้ำดีขึ้น เพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม

2) น้ำช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ดูอ่อนกว่าวัย

3) ช่วยขจัดสารพิษ ระดับเซลล์ (Detoxification)

4) ลดตะกอนที่ก่อให้เกิดนิ่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค

- นิ่วในกระเพาะอาหาร/นิ่วในไต/นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

5. ช่วยปรับความสมดุลการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นำพาสารอาหารไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย

6. ช่วยลดภาวะการอักเสบต่าง ๆ เช่น ปวดตามข้อ ปวดหลัง เป็นเก๊าท์ ช่วยสลายกรดยูริคที่สะสมอยู่ ให้ขับออกจากร่างกาย

7. ลดอัตราการเกิดเซลล์มะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อต้านโรคด้วยตัวเอง

8. ลดการอับเสบของผิวหนังทุกชนิด ลดผื่นคัน ภูมิแพ้

9. ใช้แช่และอาบ เพื่อบำรุงผิว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต การผลัดเปลี่ยนเซลล์ และเพิ่มความสดชื่น

10. ปรับความสมดุล ทำให้ลดอาการร้อนใน กรดไหลย้อน ขจัดกลิ่นปาก

11. ใช้ล้างผัก ผลไม้ แช่ไว้ 1/2 - 1 ชั่วโมง เพื่อขจัดสารเคมี เชื้อโรคและเพิ่มความสดกรอบ

12. ใช้น้ำเพื่อการเกษตร รดต้นไม้ สัตว์เลี้ยงและอาบน้ำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและกลิ่น

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good