ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ

(สำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ)

(bathing luxurious)

ราคาขายปลีก 19,350 บาท

Retail price19,350 Bath

ราคาสมาชิก 13,900 บาท

Membership price 13,900 Bath

คะแนน 1000 PV

present value 1000

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลสำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลสำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ - ใช้พลังของนีโอดิเมียม(NdFeB), โดยให้น้ำผ่านสนามแม่เหล็กแรงสูง. น้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กแรงสูงแล้วสามารถทำให้ผิวพรรณดี มีผลให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เป็นประจำ, ช่วยผลัดเซลล์เก่าออกทำให้เกิดเซลล์ใหม่จึงมีผลให้ผิวพรรณผ่อนใส ทำให้ดูหน้าอ่อนเยาวน์ .

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลสำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ

ปัจจุบัน, เกิดปัญหาขาดแหล่งน้ำบนโลกใบนี้อย่างมาก; แต่การ, ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง. ปัจจุบันรุนแรงมากยิ่งขึ้น, การใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน .. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลสำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ (สิทธิบัตรสาธารณรัฐประชาชนจีน. ZL02246624.X )

สภาวะน้ำ
น้ำเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์บนโลกอยู่อาศัยได้, เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันและการผลิตต่างๆ . น้ำมาจากการรวมตัวกันของอนุภาคธาตุพื้นฐานและเป็นตัวกลางในการผลักดันการเผาผลาญที่สำคัญ. เมื่อร่างกายของมนุษย์สูญเสียน้ำไป 6% จะเกิดอาการกระหายน้ำ, ปัสสาวะน้อยและเป็นไข้; เมื่อสูญเสียระดับน้ำไป 10-20% จะเกิดอาการกระหายน้ำ, จะทำให้หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้. ซึ่งเห็นได้ว่า, น้ำมีความสำคัญกับชีวิตขนาดไหน. พูดได้ว่า หากไม่มีน้ำ ก็จะไม่มีชีวิต, น้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิต โลกใบนี้ประมาณ. 70% ขึ้นไปถูกปกคลุมด้วยน้ำ, ที่เหลือ, อีกประมาณ 30% เป็นพื้นผิวก็ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่อีก, และรวบรวมของสหประชาชาติ. ได้ทำไว้เมื่อ ปี 1997 น้ำบนโลกนี้มีปริมาณ138.6พันล้านล้านลูกบาศก์เมตร, ในนี้มีน้ำจืดเพียง, 3.5 พันล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 2.53% ของน้ำทั้งหมด. เนื่องด้วยมีข้อจำกัดในการคิดค้นพัฒนาที่ยากลำบาก, หรือฝีมือทางเทคนิคที่จำกัดนั้น ทำให้ในปัจจุบันน้ำจืด ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้สอยได้นั้น มีเพียง 0.34% , ของน้ำทั้งหมด ยังไม่ถึง 0.01%. ซึ่งเห็นได้ว่า, น้ำไม่ได้มีมากมายเหมือนที่เราคิดไว้. หลายที่บนโลกใบนี้, เนื่องจากเศรษฐกิจอุตสหากรรมที่เติบโตกับการใช้น้ำที่มากขึ้นนั้น , ความต้องการของน้ำจืดเกินจากที่ธรรมชาติให้มาอย่างมาก; น้ำบาดาลได้ถูกเจาะขุดขึ้นมาใช้จนเกิดมูลพิษ, มีคนที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม. ต้องการน้ำที่สะอาดนั้น , ได้เป็นปัญหาที่สับสนของทางการเมืองและเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่กำลังประสบอยู่ และเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ, อีกไม่นาน น้ำจะเป็นวิกฤตทางสังคมที่สำคัญที่สุด หลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำมันแล้ว ต่อมาจะพบกับวิกฤตน้ำ น้ำจะแพงเช่นน้ำมัน.
ณ ขณะนี้ บนโลกนี้ยังคงมีน้ำดื่มประมาณ, เศษ ¼ (น้ำสะอาด) ไม่มีหลักประกันใดๆ บนโลกใบนี้มีพื้นดิน, 60% ซึ่งมี , 63 ประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, อีกหลายที่บนโลกนี้ยังได้ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ, ซึ่งทำให้พื้นดินทรุดลง เช่น เมืองทูซอนอเมริกา เมืองเซี้ยงไฮ้ เป็นต้น ฉะนั้นการประหยัดน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนของโลก. ซึ่งมีความสำคัญสัมพันธ์ถึงลูกหลานรุ่นต่อๆ, ไปในอนาคตข้างหน้า

กระบวนการติดเชื้อของโรคติดต่อมี 3ขบวนโดยพื้นฐานดังนี้

 

 

คุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ (สำหรับอาบรุ่นพิเศษ)

เครื่องปรับโมเลกุล(สำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ) ., ., ., เป็นเทคนิคในการผลิตแม่เหล็กนีโอดิเมียม (NdFeB) . ซึ่งสามารถขจัดคราบ, ป้องกันคราบ, พื้นฐานของพลังแรงแม่เหล็กเป็นหนึ่งในสี่ของพลังธรรมชาติที่มี สมัยโบราณในเมืองจีนที่คิดค้นเข็มทิศขึ้นมาได้ , เป็นตัวอย่างที่ได้นำความอัศจรรย์ของแรงแม่เหล็กมาใช้ สมัยราชวงศ์หมิง มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ . Li, สือ เจิง, เมื่อ 400กว่าปี, เคยเสนอมาแล้ว น้ำที่ผ่านจากพลังสนามแรงแม่เหล็กนั้น,สามารถขจัดความเมื่อยล้า " สร้างเซลล์ผิว," ดื่มเป็นประจำช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่มีบุตรยาก,และ,ช่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น , .. 400 รายการสมุนไพร. (ในหน้าเว็ป 582-586 ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง). สามารถช่วยโรคได้หลายชนิด แต่ว่าคนโบราณได้ใช้วัตถุดิบแม่เหล็กจากธรรมชาติ. แต่ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด, พลังแม่เหล็กนี้ได้ หากเทียบกับวัสดุแม่เหล็กสังเคราะห์ในปัจจุบันนั้น เกรดต่ำกว่ามากทีเดียว, (NdFeB). แล้วทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงของมุมและความยาว, มุมพันธะของโมเลกุลไฮโดรเจน . จากมุม 105 ลดลงถึงประมาณมุม 103 ทั้งกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, จุลภาคนี้ทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังไฟฟ้า. และสนามแรงแม่เหล็ก, และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ, ค่าแอกติวิตีของน้ำและระดับการหลอมละลายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก, CaCO3MgCO3 ในน้ำ ซึ่งระหว่างการหุงต้มเกิดการระเหยจะอ่อนและหลวมของ Ca(HCO3 ) 2Mg(HCO3 ) 2 ไม่ซึมติดผนัง , ชักล้างได้ง่าย. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, เม็ดที่เล็กมากขึ้น , หลังกลั่นเป็นอนุภาคเล็กลงแล้ว:*, ช่องว่างระหว่างอนุภาคทั้งสองเล็กลงอีกทำให้. ไม่เป็นตะกอนผนัง, ซึ่งมีผลทำให้ขจัดป้องกันคราบได้, น้ำที่ผ่านสนามแรงแม่เหล็กนั้น, สามารถหลอมละลายกับออกซิเจนได้. มีพลังการแทรกซึม, แรงติดหน้าพื้นผิว. การละลายจำพวกเกลือ. จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน, น้ำพลังแม่เหล็กสามารถเพิ่มการผ่านซึมไบโอฟิล์มได้. ลดความหนืดของโลหิต ช่วยความยืดหย่นของหลอดเลือด หลังจากดื่มแล้วสามารถป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้ ป้องกันการเป็นนิ่วและช่วยสลายนิ่ว, น้ำพลังแม่เหล็กสามารถเพิ่มแอคติวิตีของเอนไซม์ ดื่มบ่อยๆ สามารถทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งได้ผ่านวิจัยและทดลองกับผู้ป่วยโดยแพทย์มานานหลายปี พบว่าน้ำพลังแม่เหล็กไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยรักษาสุขภาพได้ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุลสำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ ด้วยผลของพลังแม่เหล็กให้สุขภาพที่แข็งแรงกับคุณได้.

ประโยชน์ของการใช้น้ำผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องปรับโมเลกุล(สำหรับอาบน้ำ รุ่นพิเศษ)

ส่งผลให้เกิดการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพต่อร่างกาย ช่วยให้การทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

1) ทำให้การดูดซึมน้ำดีขึ้น เพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม

2) น้ำช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ดูอ่อนกว่าวัย

3) ช่วยขจัดสารพิษ ระดับเซลล์ (Detoxification)

4) ลดการอับเสบของผิวหนังทุกชนิด ลดผื่นคัน ภูมิแพ้

5) ใช้แช่และอาบ เพื่อบำรุงผิว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต การผลัดเปลี่ยนเซลล์ และเพิ่มความสดชื่น

6) ใช้น้ำเพื่อการเกษตร รดต้นไม้ สัตว์เลี้ยงและอาบน้ำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและกลิ่น

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good