น้ำพลังแม่เหล็ก คืออะไร

น้ำพลังแม่เหล็ก หมายถึง น้ำที่ไหลผ่านสนามแม่เหล็กแรงสูง หรือไหลผ่านพลังงานอันเกิดจากรังสีฟาร์อินฟราเรด (FIR) ที่มีความยาวช่วงคลื่น 6-14 um ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางกายภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไป แต่คุณสมบัติทางเคมียังคงเดิม โมเลกุลยังคงเป็น ไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม กับ ออกซิเจน (Oxygen) 1 อะตอมเหมือนเดิม โครงสร้างทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากอำนาจของสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อ มุมพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonds) ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงจากเดิม 75 dynes / ตารางเซนติเมตร (น้ำประปา) เหลือ 30-45 dynes / ตารางเซนติเมตร กลุ่มโมเลกุลน้ำที่เคยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10-14 โมเลกุล จะลดลงเหลือเพียงกลุ่มละ 4-6 โมเลกุล หรือที่เรียกว่าน้ำ 6 เหลี่ยม ซึ่งมีคุณประโยชน์สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

การทำให้น้ำมีโมเลกุลเล็กลงจะช่วยทำให้น้ำสามารถเคลื่อนไหวและไหลได้ดีขึ้น สามารถซึมผ่านเข้า-ออก ระหว่างผนังเซลล์ได้ง่าย ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายน้ำเพิ่มขึ้น 4-6 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ช่วยส่งผลให้เซลล์ได้รับออกซิเจนเพื่อกระบวนการสร้างพลังงานได้เร็วและมากขี้น เนื่องจากออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย จึงเป็นการช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ ช่วยให้เซลล์แข็งแรง มีความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค

ทั้งนี้ แรงตึงผิวของน้ำลดลง 1-3 nM/m จะทำให้ความสามารถในการทำละลายสูงขึ้น สามารถละลายแร่ธาตุ สารอาหารเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้ดี ในขณะที่เมื่อออกจากเซลล์ ก็จะนำพาสารพิษ ของเสียที่ตกค้างในเซลล์ และที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร ออกจากเซลล์สู่ระบบขับถ่ายได้ดีเช่นกัน
นอกจากนั้น ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ความสามารถในการทำลายแบคทีเรีย และเชื้อโรค มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสลายสารพิษ สารเคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และอื่นๆ เกิด การแลกเปลี่ยนประจุ ทำให้โครงสร้างของแคลเซียมคาร์บอเนต(CaCo3) ในรูปของผลึกแคลไซต์ ที่สะสมเป็นตะกรันหินปูน เปลี่ยนเป็น ผลึกอาราโกไนต์ แผ่นบางๆ แขวนลอยไม่จับตัวสะสม ช่วยให้ลดตะกรันที่ฝังแน่น ตามภาชนะ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่อน้ำต่างๆ และยังป้องกันการเกิดตะกรันในหลอดเลือด รวมทั้งนิ่ว ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ นอกจากนี้ น้ำพลังแม่เหล็กยังความสามารถในการนำไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น มีค่า ORP ลบสูง จึงมีโดดเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ เพราะมีความพร้อมที่จะบริจาคอิเลคตรอนประจุลบ เพื่อทำให้หยุดปฎิกริยาลูกโซ่ได้

ในอดีต ผู้ที่พูดถึงน้ำพลังแม่เหล็กมักถูกมองว่า เป็นคนมีอาชีพหลอกลวง เพราะยังไม่มีการตีแผ่ในด้านของวิทยาศาสตร์อย่างเปิดเผย โดยความรู้เรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำพลังแม่เหล็กกว่าจะเป็นที่ยอมรับฟังในสังคม จำต้องใช้เวลาอยู่นาน เนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่า การใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก เพื่อการรักษาโรคเป็นสิ่งที่หลอกลวง

จนกระทั้ง ถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้สังคมยอมรับเรื่องพลังแม่เหล็ก คือรางวัลโนเบลทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ในผลงานการคิดค้นเครื่องถ่าย(สร้าง) ภาพ MRI (Magnetic Resonance Image ) คณะกรรมการโนเบล ได้มอบ The 2003 Nobel Prize in Medicine ( รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ พ.ศ. 2546 ให้ ท่านเซอร์ ปีเตอร์ แมนฟิว นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม โดยเป็นรางวัลร่วมกับ ดร.พอล ลอเทอเบอ นักเคมีชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยอินลินอยสำหรับการคันพบวิธีสร้างภาพในโมเลกุลน้ำอันเกิดจากคลื่นแม่เหล็กเป็นหลักทำให้นำไปประดิษฐ์เครื่องมือใช้สำหรับตรวจโรคที่ดียอดเยี่ยมทางการแพทย์ ชื่อ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI – Magnetic Resonance Image) ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า เครื่องเอกซเรย์ (X–Ray) และเครื่องถ่ายภาพ ซี ที สแกน (CT Scanner)

การที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ยอมรับว่า พลังแม่เหล็กเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไฮโดรเจนในน้ำที่ได้รับคลื่นแม่เหล็ก เป็นจุดเปลี่ยนทางด้านความคิดที่สำคัญต่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เคยคัดค้าน ที่มาของพลังแม่เหล็ก (Magnetic Energy)

1. น้ำที่อยู่ตามธรรมชาติ จะได้รับพลังงานแม่เหล็ก รวม 3 ทางคือ
1.1 Material Magnetism เป็นเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ได้คลุมโลกไว้ทั้งใบ
1.2 Gravitational Magnetism หมายถึง แรงดึงดูดของโลก
1.3 Planetary Magnetism คือ พลังแม่เหล็กของจักรวาล ซึ่งแรงที่สุดเพราะเห็นได้จากสามารถยึดดวงดาวต่างๆ ให้เป็นระเบียบในระบบจักรวาล ซึ่งถ้าไม่มีพลังที่ว่านี้ดึงไว้ โลกของเราอาจจะหมุนกระเด็นออกไปจากวงโคจรของสุริยะจักรวาล

2. น้ำจากเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำประเภทที่มีพลังแม่เหล็กที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ นอกจากมีตัวกรองแล้ว เช่น ไส้กรองเซรามิค ไส้กรองคาร์บอน แบบต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีแท่งแม่เหล็กใส่ไว้ด้วยเครื่องกรองน้ำประเภทนี้บางชนิดอาจจะมีแม่เหล็กไว้บริเวณท่อน้ำไหลออก หรือก๊อกน้ำ และบางชนิดอาจมีลักษณะเป็นก้อนกลมตรงกลางเป็นรูกลวงเหมือนขนมโดนัทวางอยู่ใต้ฐานเครื่อง บริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำใช้ชิ้นแม่เหล็กความแรงประมาณ 4,000 Gausses แต่ถ้าใช้ขนาด 10,000 Gausses จะทำให้น้ำที่เพียงไหลผ่านก็ได้รับพลังงานกลายเป็นน้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็ก หรือ น้ำพลังแม่เหล็กนั่นเอง

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good