ติดตั้งเครื่องจีนันดื่มน้ำแมกเนติกประมาณ2-3เดือนแล้วเวลาขากเสลดมีของเสียคล้ายๆพยาธิหลุดออกมาทางปากรวมๆแล้วประมาณ50ชิ้น

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good