คุณประโยชน์ของน้ำพลังแมกเนติก

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำแมกเนติกไม่เพียงจะช่วยในการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างถูกหลักอนามัย บริษัทได้นำวัตถุดิบที่สำคัญซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลก ชื่อว่า แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม มาเป็นหัวใจส่วนสำคัญที่สุดทางเทคนิคในการให้โมเลกุลน้ำผ่านสนามแม่เหล็ก น้ำพลังแมกเนติกช่วยในการเพิ่มภูมิแรงต้านทานโรค ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ สนามแม่เหล็กนั้น พลังงานที่สำคัญอย่างยิ่งใน 1ส่วน 4 ของโลก และเป็นสิ่งประดิษฐ์และการคิดค้นในการสิ่งการคิดค้น 1 ใน 4 ของคนจีน นั้นก็คือ เข็มทิศ โดยการนำแม่เหล็กมาเป็นกลไกสำคัญที่ในการคิดค้น ในสมัยราชวงค์หมิง นักเภสัชกรผู้คิดค้นและรวบรวมยาสมุนไพรจีนชื่อดังในประเทศจีน ในศตวรรษ กว่า 400 ปี ในหนังสือตำราได้มีการระบุไว้ว่า น้ำพลังแมกเนติกสามารถช่วยบำบัด โรคริดสีดวง ส่งเสริมการสมานแผล ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้มีบุตรง่าย และ ช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่แม่เหล็กที่ใช้ในสมัยก่อนนั้นเป็นแม่เหล็กธรรมชาติธรรมดาทั่วไป เช่นแร่แม่เหล็ก หินแม่เหล็ก เมื่อเทียบกับแม่เหล็กสังเคราะห์ปัจจุบันซึ่งมีความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กน้อยกว่าเป็นหลายสิบเท่า หลังจากที่น้ำมีการไหลผ่านคลื่นสนามแม่เหล็กนีโอไดเนียม ทำให้มุมพันธะโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทางฟิสิกส์และเคมี ทำให้ไอออนประจุไฟฟ้าในโมเลกุลน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ความสามารถในการละลายน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น แคลเซี่ยม CaCO3 และแมกนีเซี่ยม MgCO3เมื่อผ่านการหุงต้มจะกลายเป็นแคลเซี่ยมไบคาบอเนต Ca(HCO3)2 ,และแมกนีเซี่ยมไบคาบอเนต Mg(HCO3)2 ไม่เกาะตามผนังภาชานะหุงต้ม และง่ายต่อการละลายน้ำ ทำให้สารแขวนลอยต่างๆในน้ำละลายและหมดหายไป หลังจากสารแขวนลอยต่างๆ

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good